Share |

Helsingissä 4.12.2013

Kutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen

Suomen Elektronisen Kaupankäynnin yhdistys ry


Tilikausi 1.1.2012 - 31.12.2012

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS


Aika: perjantaina 20. joulukuuta 2013 klo 8.30-9.30

Paikka: Ruoholahdenkatu 23, 00180 Helsinki 
 

Kokouksen asialista:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään vuoden 2012 tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto

6. päätetään tillinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

8. päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten sekä varajäsenten lukumäärä

9. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

10. valitaan toiminnantarkastajat

11. käsitellään muut kokouksen aikana esille tulevat asiat

12. kokouksen päättäminen


Ennakkoilmoittautumiset pyydetään lähettämään 17.12.2013 mennessä osoitteeseen info@ecf.fi

 

Ystävällisin terveisin,

hallituksen puolesta

Mikael Smeds


----------------------------------------------------------------------
Electronic Commerce Association of Finland (ECF)
Suomen Elektronisen Kaupankäynnin yhdistys ry
----------------------------------------------------------------------

Ruoholahdenkatu 23, FI-00180 Helsinki
info@ecf.fi
+358 9 4241 7060

http://www.ecf.fi